Екипът на Фондация „Право и Интернет” представи проекта НЕСТОР пред работна група към Столична община на 17 юни.

Целта на посещението беше да се представи проекта и да се информират експертите за предстоящите резултати. Проведоха се ползотворни дискусии по темата за бащинството в затвора, както и във връзка с вече реализираните дейности.

Освен това, присъстващите бяха поканени и на 2-та информационни дни, които ще се проведат в България.

Проектът се изпълнява по програма Еразъм+ на Европейската комисия.