На 18 Януари официално стартирахме проекта НЕСТОР. НЕСТОР е 36 месечен проект по програма Еразъм +, който цели да попълни съществуващата празнота по отношение на обучението на бащи, които са лишени от свобода. Фондация Право и Интернет, KEMEA, E.E.T.A.A., VICESSE, и KENTHEA ще обединят усилия, за да създадат национална мрежда от 30 училища за бащи, които се намират в местата за лишаване от свобода в Гърция.

В рамките на проекта ще идентифицираме най-добри практики, ще организираме множество консултантски срещи за обучение на трейнъри и ще разработим платформа за обмяна на опит.