Развитието на проекта PRESENT - Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес, вече може да бъде проследено и в социалните медии – Facebook, LinkedIN, Twitter, както и на официалния сайт на проекта – www.presentproject.eu!

В сайта, както и в социалните мрежи, можете да намерите повече информация за целите на проекта, да прочетете продуктите на работата когато са готови, както и да разберете повече за събитията и как да участвате в тях.

Проектът PRESENT (Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес)се фокусира върху процесуалните права на лицата, заподозрени или обвинени в престъпление и по-конкретно върху правото да присъстват на водения срещу тях наказателен процес. PRESENT цели да допринесе за практическото приложение на Директива (EU) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, чрез създаването на задълбочени познания относно проявлението на правото и неговата защита.

Събитията по проекта ще бъдат провеждани във всяка от партньорските държави (България, Австрия, Румъния, Словакия, Кипър и Португалия), както и онлайн под формата на уебинари.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор №760482.