На 22 март 2019 г. в Каляри, Сардиния, Италия се състоя първата среща по проект TRAIN, с която се постави началото на изпълнението на проекта. Координаторът по проекта – TDM 2000 International бе домакин на срещата. Партньорите обсъдиха полите и отговорностите на екипа по проекта, дейностите по разпространение на резултатите на проекта, както и предстоящите срещи и семинари.

Проектът TRAIN (Проследяване на политиките за интеграция чрез структуриран диалог) е 18-месечен проект, насочен към млади мигранти и младите европейски граждани. Проектът цели да насърчи структурирания диалог между младите хора и политиците чрез съвместно участие и на двете групи. Именно посредством структурирания диалог партньорите по проекта възнамеряват на предоставят право на глас на младите хора, създавайки връзката между тях и политиците. Проектът има за цел да стимулира дебата, отзвука и размисъла в посока – причините за настоящите миграционни явления, проучвайки стратегия за социална интеграция на младите хора и разработвайки ad hoc инструменти.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките