На 20.04.2018 г. председателят на Фондация „Право и Интернет“, проф. д-р Георги Димитров, участва в общественото обсъждане на Закона за електронния регистър на населението и на Закона за електронното управление и електронните услуги в Македония в качеството си на международно признат експерт в областта на правото на информационните и комуникационните технологии. Понастоящем той консултира македонските власти по изготвянето на двата законопроекта.