На 25 и 26 септември 2012 г. в гр. Флоренция, Италия ще се проведе първият работен семинар по проект SMART - "Surveilling Surveillance". Целите на семинара са да анонсира междинните резултати, постигнати в рамките на проекта, и да се проведе дискусия между заинтересованите страни и експерти, ангажирани с изследването и прилагането на системи за наблюдение.

Семинарът ще събере експерти с различни гледни точки (лица, определящи държавните политики, представители на академичните среди, на разузнаването, полицията и службите за сигурност, както и на гражданите) с цел да споделят опит и знание, както и да дискутират рисковете и възможностите, присъщи на използването на системи за наблюдение.

Програмата на работен семинар "Surveilling Surveillance" можете да намерите тук.