На 09-ти, 10-ти и 11-ти ноември 2021 г. се проведе проектна среща по проект i4Q във Валенсия, Испания.

Петя Петева и Атанас Киров, правни експерти от Фондация „Право и Интернет“ взеха участие в срещата, която се състоя в кампуса на Политехническия университет на Валенсия. По време на срещата те представиха резултатите, постигнати от екипа на Фондацията и споделиха с партньорите какви са бъдещите дейности по проекта, които ще се изпълнят от екипа на Фондация "Право и Интернет".

Проектът се изпълнява с подкрепата на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейската комисия врамките на договор958205.