На 01-02 юни 2017 г. университетът в Малта заедно с Фондация „Право и Интернет“ организираха конференция относно бъдещето на интелектуалната собственост „Перспективите пред интелектуалната собственост в Европа и отвъд“. Основните теми на дискусия бяха свързани с предизвикателствата пред интелектуалната собственост в дигиталната ера. Експерти от цял свят дойдоха да споделят своя опит и добри практики.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.