Фондация „Право и Интернет“, като координатор на проекта PRESENT, приветства останалите партньори за първа проектна среща.

Срещата се проведе на 15 януари 2018 в София. Тя спомогна за взаимното опознаване на организациите, както и съобразяване на проектния план, въпроси по изпълняването на проекта, както и самия му график.

PRESENT обединява в своята кауза 6 организации: Фондация „Право и интернет“ (България), Vienna Center for Societal Security - VICESSE (Австрия), Португалският институт за правни изследвания (Португалия), Румънският център за европейски политики (Румъния), Кипърският университет (Кипър), и Университета Comenius (Словакия). Проектът PRESENT (Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес) се фокусира върху процесуалните права на лицата, заподозрени или обвинени в престъпление и по-конкретно върху правото да присъстват на водения срещу тях наказателен процес. PRESENT цели да допринесе за практическото приложение на Директива (EU) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, чрез създаването на задълбочени познания относно проявлението на правото и неговата защита.

В рамките на проекта ще се създаде наръчник с добри практики, базиран на проведените проучвания. Партньорите ще организират повече от 20 срещи – на място в държавите си и онлайн, с юристи, прокурори и съдии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор №760482.