На 20-ти декември се проведе проектна среща към проект iCare.

Атанас Киров, Петя Петева и външен оценител, част от екипа на Фондация ,,Право и Интернет'', взеха участие в проектна среща към проекта iCare, която се проведе в Рим, Италия. По време на срещата консорциумът обсъди проблемите на международното отвличане на деца и използването на семейната медиация. От друга страна основните теми по време на срещата бяха резултатите постигнати до момента, бъдещото развитите и дейности към проекта.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор №101007436.