На 2-3 юли в Любляна, Словения ще се състои първият работен семинар "Privacy Enabled Surveillance?" (OPENSUR-2013) по проект RESPECT.

Целта на семинара е да се изследва дали настоящото и прогнозното изпълнение на ИКТ в наблюдението е наистина "в равновесие", както и да информира за резултатите от дейностите по проекта политиците и други заинтересовани лица (преподаватели, полицейски асоциации, публични агенции, гражданското общество, медиите и т.н.) и да получи обратна информация от тези заинтересовани страни.

Повече относно семинара, неговата програма и експертите, които ще участват може да намерите на сайта.