Темата на уебинара беше „Щадящо правосъдие за деца в условия на пандемия“. Събитието представи стандартите, част от методологията за щадящо правосъдие за децата, разработени по време на изпълнението на първата част на проекта E-PROTECT. Изявени експерти от всички страни-партньори (България, Гърция, Италия и Румъния) споделиха националната перспектива, опит и постижения в прилагането на тези стандарти по време на пандемията, целяща да насърчи дискусия на европейско ниво по тези въпроси. Основните теми, които бяха обсъдени, са:

- Услуги за закрила на детето и дали институциите работят с ограничен капацитет? Децата в риск се наблюдават още по-рядко, отколкото преди пандемията.

- Краткосрочни срещу дългосрочни решения.

- Осигуряване на качеството в областта на социалните услуги по време на пандемията COVID-19 / Докладване на случаи на насилие над деца по време на пандемия COVID-19: пречки и препоръки.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор № 878593.