Доц. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет” изнесе публична лекция на тема "Защита на интелектуалната собственост в Интернет" на 12 юни 2013 г. в Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".