На 14ти ноември проектът DiFens и Фондация „Право и Интернет“ поканиха студентите на ВУЗФ на дискусия с тема дигитална сигурност.

По време на събитието, Георги Захариев, консултант на Google, както и млад предприемач, представи някои основни идеи, свързани със значението на дигиталната сигурност за бизнеса. Студентите имаха възможността да зададат въпроси и да обсъдят с него темата, а след това разбраха и за продуктите на проекта DiFens – менторска платформа, в която могат да потърсят съвети, както и онлайн наръчника на DiFens, който предлага практическа информация по темата.

Студентите получиха като подарък обособеното приложение за принтиране на наръчника.

Проектът DiFens се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. Фондация „Право и Интернет“ участва в проекта наред с още 4 партньорски организации от 4 различни страни – Кипър, Словения, Полша и Гърция.