На 23 януари в Barter Community проектът LEAGUE събра 35 участници на публична среща за представяне на финалните резултати от 2-годишната работа на консорциума. Залата трудно събра всички желаещи да научат повече по темата на проекта, а именно "Обучение на експерти с цел ограничаване на сексуалната експлоатация и насилието над непълнолетни момчета в онлайн пространството". Екипът ни е изключително удовлетворен от активното участие на представители на различни организации, асоциации, сдружения, фондация, държавни структури и учреждения, които допринесоха към дискусията с обратна връзка и незаменима информация от работата си на терен. Ключов елемент от програмата беше представянето на chat bot-а, разработен в рамките на проекта, в полза на деца, родители и общественост. Специални благодарности към двамата представители на ГДБОП, които споделиха опит, дадоха насоки и указания, полезни за всички - родители, учители, педагогически съветници, училищни психолози и експерти, работещи на терен. Вярваме, че денят беше емоционален и обогатяващ.