С гордост съобщаваме, че днес, 12 септември, се проведе начална среща между нашия екип (Фондация "Право и интернет" (ФПИ)) и представители на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) и Съвета на Европа (СЕ). Тя постави началото на проект, посветен на "Изготвяне на наръчник oтносно европейското право, свързано с киберпрестъпността и основните права". В хода на срещата бяха обсъдени административни, практически, както и съдържателни въпроси. Бяха подчертани предисторията и голямото значение на този наръчник.

Всички участници демонстрираха своята ангажираност, мотивация и високо ниво на експертни познания, за да се потопят в в същината на темата, изготвяйки наръчника. Екипът на ФПИ се е посветил на това да предостави практичен и полезен наръчник, който да улесни работата на всички заинтересовани страни.

Изпълнението на този проект се финансира и подкрепя oт Европейската Агенция за основните права и Съвета на Европа .