Разкриване и разследване на компютърни престъпления

Подзаглавие: Практическо ръководство

Автор: Колектив

Година на издаване: 2006
Издателство: СИБИ
ISBN: 10: 954-730-385-6; 13: 978-954
Обем: 191 страници
Формат: 12/19

Анотация

Методиката широко застъпва и дискутира различните тактики на разследването на компютърните престъпления. Освен това тя разяснява и съответното международно и вътрешно материално и процесуално законодателство.

Website: www.sibi.bg

Практическото ръководство е разработено по проект на ABBA/CEELI. Достъпно е само на български език.