Regional Development Agency - RDA South (Сърбия)

RDA South е създаденa в резултат на по-голямата нужда сред всички заинтересовани страни да се ангажират активно в решаването на местните проблеми и насърчаване на регионалното развитие. Като такава, тя разглежда всички важни фактори, които могат да повлияят на социално-икономическото развитие на най-бедните и най-селските райони в Република Сърбия, включително и на местните власти, които са пряко отговорни, както и фирмите и организациите на гражданското общество, чиято дейност може значително да повлияе на регионалното развитие.