Research Center for ICT Law of University of Pecs (Унгария)

Изследователския център за ИКТ право на Университета в Печ, Унгария, се занимава с научни изследвания, обучение и консултации в областта на социалните и правните въпроси на информационните и комуникационни технологии.


Експертни дейности