Режим на информация

Автор: Проф. д-р Георги Димитров и д-р Мартин Захариев

Издателство: Академично издателство "За буквите - О писменехь"
ISBN: 978-619-185-398-4 ; 978-619-185-397-7
Обем: 99 страници
Формат: 60/90/8

Цена: 40.00 лв.

Анотация

В двата учебника са засегнати темите:

  • Значението и същността на информацията
  • Защита на личните данни
  • Неприкосновеност на личната сфера при електронните съобщения
  • Достъп до обществена информация
  • Повторно използване на информация от обществения сектор
  • Класифицирана информация