Проф. д-р Георги Димитров, председател на Фондация "Право и Интернет", и д-р Мартин Захариев, експерт във Фондация "Право и Интернет", с нови публикувани учебници!

В двата учебника са засегнати темите:

  • Значението и същността на информацията
  • Защита на личните данни
  • Неприкосновеност на личната сфера при електронните съобщения
  • Достъп до обществена информация
  • Повторно използване на информация от обществения сектор
  • Класифицирана информация