На 19 октомври експертите от Фондация „Право и Интернет“ проведоха събитие за разпространение на резултатите в Специалното училище за ученици с увреден слух” Проф д-р Дечо Денев”.

Като част от събитието на учениците и учителите бяха представени проекта DEEP, неговата мисия, целеви групи и резултати. Всъщност имаше две сесии, в които бяха представени курсовете на тема „Дигитална комуникация“ и „Брандинг в сферата на дигиталното предприемачество“.

Целта беше учителите и учениците да се запознаят с платформата и нейните функционалности, за да могат да я използват в обучителния процес. Проведоха се няколко ценни дискусии и дори събрахме идеи за това как съдържанието може да бъде обогатено и подобрено.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.