Romanian Youth Forum (Румъния)

Румънският младежки форум е НПО с нестопанска цел, представляващ 165 младежки организации в Румъния (6 национални и 159 местни неправителствени организации). Организацията е създадена в началото на 2014 г., като отговор на необходимостта младежкия глас да е чут сред хората взимащи решение, местни и национални власти, бизнеса, социалните партньори и гражданското общество.