Налице са много механизми за борба с компютърните престъпления, които обаче остават неексплоатирани в практиката. Един пример за такъв механизъм е саморегулирането - възможността на всеки пазарен субект да създаде вътрешни норми и технологични механизми за спазване на законодателството в кибер пространството. Това обаче не се насърчава. В частност, когато става дума за авторски права, правоносителите биха могли да приложат многобройни нови методи за защита на интелектуалната собственост. Заедно с това практиката показва, че и много от традиционните методи за борба с кибер престъпленията просто не работят. Затова са нужни алтернативни механизми за защита на правата на гражданите в Интернет, включително и такива, които не са непременно свързани с криминализиране на различни дейности.

Това са част от изводите от аналитичния доклад „Правосъдие в цифровата ера", изготвен от българската Фондация „Право и Интернет" с участието на румънската Асоциация за технологии и Интернет, DF Labs, Университета в Бристол.

Проектът е финансиран по програма „Криминално правосъдие 2007" на ЕК - генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност".