Сайтът на проекта FAIR - projectfair.eu е официално онлайн!

На него можете да откриете информация за дейностите и резултатите от проекта, както и информация за събития и възможности за участие.

През уебсайта на FAIR ще бъде достъпен и изработеният в рамките на проекта инструмент за информиране относно правата на задържани и обвинени в престъпление лица.

Можете също да следвате проекта FAIR във фейсбук на facebook.com/FAIRproject.FAIRtrial.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейската комисия в рамките на договор №802040.