Днес, (29 юли) екипът на Фондация „Право и Интернет“ успешно проведе събитието EMPLOY Info Day: Представяне на менторската платформа EMPLOY по проект "Менторска програма за насърчаване на заетостта и работната сила, насочена към уязвими групи млади хора" (EMPLOY).

Целта на събитието беше да се представи проектът, неговите цели, текущи и предстоящи резултати. Освен това фокусът на информационния ден беше върху менторската платформа EMPLOY. По-специално, участниците бяха запознати с дизайна и съдържанието на e-Hub. От друга страна, функционалностите на платформата бяха демонстрирани на публиката и бяха проведени няколко ползотворни дискусии.

Събитието се проведе както наживо, така онлайн чрез платформата MS Teams.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.