Счечински университет (Полша)

Счечинският университет е създаден сравнително скоро – само преди около 30 години, но е силно динамичен и успешен в своите начинания. Освен това, университетът и неговият академичен състав получава множество признания за направеният принос към науката и обществото.

Счечинският университет е разпознат като водещ партньор с сферата на научните изслелдвания и образованието не само в Полша, но и в Европа. Днес универиситетът си партнира успешно с над 50 академични и научнноизследователски институции.

Експертни дейности