Съвместен проект на Варненски окръжен съд и фондация “Право и Интернет” ще даде възможност, разглеждането на обществено значими дела да се излъчва пряко в глобалната мрежа. Всеки ще може да наблюдава как протичат съдебните заседания с помощта на стандартен плейър. Ще се поддържа архив с видео записи, които ще могат да се ползват ако делото се преразглежда от по-висша инстанция, за справки и при обучение на студенти по право. Реализацията на необходимата инфраструктура е на финален етап. Във Варненски окръжен съд вече са провели пробни излъчвания. “Виртуалните съдебни процеси коренно променят ситуацията, в която работят съдиите и прокурорите. Гледа ги целият град и висшестоящи инстанции. Всичките им действия са документирани. Концепцията се променя тотално”, коментира съдия Душана Здравкова, председател на Варненския окръжен съд. За изпълнението на проекта “Виртуалните съдебни процеси”, залите за разглеждане на граждански и наказателни дела в съда са оборудвани с камери и микрофони. Създадената инфраструктура ще се ползва и за излъчване на семинари и дискусии по актуални правни теми в Web. Сред първите подобни мероприятия ще бъде видео-конференция на тема “Промените в закона за съдебната система” с участието на министъра на правосъдието Антон Станков. Основната цел на проектът “Виртуални съдебни процеси” има за цел да съдейства за повишаване прозрачността на българското правораздаване. Тази инициатива е част от мащабен проект на фондация “Право и Интернет” , финансово подкрепен от Канадската агенция за международно развитие (CIDA). Излъчването ще става на адрес: http://netlaw.lex.bg. Европейските институции препоръчват внедряването на водещите ИТ за размяна на документи в съдебната система и интеграция на решения за е-правителство, е-правосъдие и е-банкиране за предоставяне на правни услуги в електронен вид, каза още Душана Здравкова. Варненският окръжен съд работи активно в това отношение. Там са изградени “единни съдебни гишета”, осигуряващи приемане на делата, обработка на документите по тях и т.н. Разработени са решения за Интернет достъп до информация за съдебните дела.