Кръгла маса с представители на съдиите по вписванията, административните ръководители на районните съдилища и Агенция по вписванията.

Бързината, който е основен фактор в работата на служителите на Агенцията по вписванията е за сметка на качеството. Около това мнение се обединиха съдии по вписванията, които участваха в кръгла маса, на която бяха обсъдени резултатите от изпълнението на проект за обучение на съдии по вписванията.