Сдружение за Електронни Комуникации (България)

Сдружението подпомага развитието на електронните комуникации, съдейства за създаването на благоприятни условия за развитието на качествени електронни комуникационни услуги и осъществява законодателни инициативи.