SEKTOR 3 - Wroclaw Centre of Supporting Non-Governmental Organizations (Полша)

Вроцлавски център за подкрепа на неправителствени организации Sektor 3 е по инициатива на фондация „Umbrella”, финансиран от ЕС, Европейския социален фонд и от бюджета на община Вроцлав.