На 20 - 22 септември 2014 г. в гр. Несебър ще се проведе семинар предназначен за граждански и наказателни съдии. Доц. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет”, ще участва в семинара, организиран от Съюзът на съдиите в България.