Доц. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет”, ще участва в семинар на тема "Електронен документ и електронен подпис" на 18 октомври 2013 г. в гр. Благоевград, организиран от Съюза на съдиите в България.