Доц. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет” взе участие като лектор в семинар на тема: ИТ право – електронна търговия на 27.05.2013 г. в Академията на Телерик.