Доц. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет”, участва в семинар "ИТ право за софтуерни инженери", който беше част от Академията на Телерик. Семинарът запозна участниците с различните правни аспекти при разработване на софтуерни приложения, с авторското право върху софтуер и бази данни и практическите въпроси свързани с тях.