Доц. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет”, участва в семинар на тема „Компютърни престъпления”, „Електронно правосъдие” и „Електронни доказателства в гражданския процес”, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия – Пазарджик.