Доц. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет”, участва в семинар на тема „Компютърни престъпления”, „Защита на личните данни” и „Защита на интелектуалната собственост”, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия – Хасково.