На 04 октомври 2016 г. в Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” се проведе семинар на тема „Режим на електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги”.

Проф. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет”, участва в семинар на тема „Режим на електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги”, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”.