COPKIT има удоволствието да участва като съорганизатор в Средиземноморското събитие за сигурност (MSE 2019), което се организира от нашия партньор KEMEA и ще се проведе във Fodele, Крит (Гърция) на 29-31 октомври 2019г.

Това събитие е съвместна инициатива на повече от двадесет финансирани от ЕС проекти за научноизследователска дейност, чиято крайна цел е да обедини всички стратегически играчи на сигурността и гражданската защита в ЕС, да насърчи взаимодействието, синергията и сътрудничеството между заинтересованите страни и да насърчи разработването на решения, които може да се прилага в цяла Европа и извън нея.

По време на MSE2019 няколко сесии, панели и стимулиращи форуми ще съберат хора от целия ЕС, представляващи общността на участниците в сигурността. Като съорганизатор на събитието, COPKIT ще има възможността да представи своите решения пред правоприлагащи органи, експерти по сигурността, учени, практици, изследователи и политици.

За да допринесе научно за конференцията MSE2019, COPKIT ще участва и в поканата за представяне на документи, като изпрати документ за подхода на проекта и проблема за анализиране, предотвратяване, разследване и смекчаване на използването на нови информационни и комуникационни технологии от организираната престъпност и терористични групи. Избраните документи ще бъдат публикувани в специалния брой „Технологичен напредък и поддръжка за практикуващите сигурност“ на „Информационна сигурност и правоприлагане“.

Програмата за MSE 2019 обхваща всички критични теми от Програмата за европейска сигурност, включително защита на критичната инфраструктура, управление на бедствия и кризи, подобряване на социалната устойчивост, сигурност на външните граници на ЕС, борба с организираната престъпност и тероризъм, сигурност на цифровите системи и IoT като както и повдигащите се предизвикателства на киберсигурността.

Трите дни на събитието включват изключителни лектори, специализирани научни презентации, семинари, фокусирани върху проблемите на сигурността, изложбена зона за представяне на R&D проекти и поредица от демонстрации на живо.

За повече информация относно събитието и за регистрация посетете уебсайта на конференцията и последвайте в Twitter и LinkedIn.

Повече информация тук: https://copkit.eu/security-meets-innovation-copkit...