Да бъдат обособени отделни зали в Интернет-клубовете, които да са предназначени за деца – за това настоя Светослав Спасов, председателят на парламентарната комисия за закрила на детето, по време на...