За бизнеса е важно да получава облачните услуги с определено качество, като параметрите им се определят с т.нар. Service Level Agreement, заяви Десислава Кръстева, адвокат от Фондация "Право и Интернет".