Следете развитието на проекта E-PROTECT в социалните мрежи, докато партньорите разработват онлайн платформата на проекта и извършват своите задълбочени изследвания.

Проектът може да бъде следен във Facebook, Twitter и LinkedIn.