SOCOGI (Франция)

Основана през 2013 г. в Париж, SOCOGI е консултантска компания за управление, която предоставя съвети в областта на киберсигурността, киберпрестъпността и неприкосновеността на личния живот.