Репортаж за споровете за ограничаване на тегленето от виртуалното пространство.