На 31 май и 1 юни 2018 г. партньорите по проект CARISMAND се събраха в гр. Букурещ за петата поредна оперативна среща на консорциума.

Срещата имаше за цел да проследи напредъка по проекта, да се обсъдят въпроси, възникнали в течение на работата по отделните работни пакети за последните 6 месеца, както и да се подготви екипа за предстоящите ключови моменти в изпълнението на CARISMAND. Партньорите постигнаха напредък и по разработването на ключовите резултати от проекта и се обсъди общата рамка за финалната конференция по проекта (Флоренция, септември 2018 г.).

В срещата се включиха представители на партньорските организации в CARISMAND.