На 9 и 10 ноември 2017 г. партньорите по проект CARISMAND се събраха в гр. София за четвърта поредна оперативна среща на консорциума.

Срещата имаше за цел да проследи напредъка по проекта, да се обсъдят въпроси, възникнали в течение на работата по отделните работни пакети за последните 6 месеца, както и да се подготви екипа за предстоящите ключови моменти в изпълнението на CARISMAND. Партньорите постигнаха напредък и по разработването на ключовите резултати от проекта: CARISMAND Toolkit (Ръководство за специалисти по справяне с бедствия) и CARISMAND Cultural Map (Карта на влиянието на културните особености), и се обсъди общата рамка за финалната конференция по проекта (Рим, септември 2018 г.).

В срещата се включиха 28 представители на партньорските организации в CARISMAND.


За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.