Представители на партньорските организации по проекта CITYCoP се събраха между 15 и 17 ноември в Лисабон, за да обсъдят прогреса на изпълнението на проектните дейности.

Фокус на дискусиите между партньорите бяха и задачите, които следва да се изпълнят във финалната фаза на проекта.

На тази среща, Фондация „Право и Интернет“ бе представена от Деница Кожухарова.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.