Срещата се проведе на 17.01.2023 г. във „Висше училище по финанси и застраховки“ в гр. София.

По време на събитието експертите от Фондация ,,Право и Интернет'' представиха проекта Sardegnagol, партньорските организации, целите и основните дейности. Обсъдиха се теми, свързани с дигиталните умения и компетенции, медийна грамотност и борбата с дезинформацията, информираност относно Европейския съюз, повишаване на пригодността за заетост на младите хора, подсилване на връзките между политиките, научните изследвания и практиката, повишаване на качеството, иновациите и припознаването на младежката работа. В рамките на срещата се насърчиха дебати относно функционирането на европейските институции, Конференцията за бъдещето на Европа относно основните европейски програми, насочени към младите хора. Инициира се диалог между младите хора и местните заинтересовани страни относно състоянието на младежта на местно ниво и проблемите, свързани с дезинформацията.