Партньорите по проекта E-PROTECT се срещнаха за 31 август 2018 г., за да обсъдят постигнатото от проекта и подхода на изпълнение на втората фаза от проекта. Външният оценител на проекта също се включи в срещата, за да сподели наблюденията си във връзка с напредъка на E-PROTECT.

Срещата се проведе в Солун, Гърция, като неин домакин беше местният партньор – SEERC. Основен акцент на срещата беше достигането на целевите групи на проекта, по-специално – организацията на предстоящите семинари тази есен в партньорските държави – Австрия, България, Гърция, Италия и Румъния. Семинарите ще предоставят възможност на широката палитра от експерти, които работят в сферата на закрила на детето, да надградят знанията си относно мултидисциплинарния подход при работа с деца жертви, както и да се включат споделят ценен опит.

Повече информация относно напредъка на проекта и провеждането на планираните събития ще бъде споделяна на платформата на E-PROTECT, както и в социалните мрежи на проекта - Facebook, Twitter & LinkedIn.

Проекта се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейската комисия в рамките на договор № 760270.