Между 12 и 14 юни 2018 г., в Братислава, Словакия, се проведе първия работен семинар, в рамките на проекта ProLegis.

Първият работен семинар в рамките на проекта се проведе при следване на подхода обучение на обучители. За тази цел 15 обучители от Австрия, България, Гърция, Латвия, Румъния и Словакия участваха в събитието. Основна цел на семинара обмяната на опит и знания относно ключовите новости в режима за защита на лични данни в контекста на дейностите на местните власти.

Лектори на събитието бяха д-р Мартин Захариев (Фондация „Право и Интернет“) и д-р Кристоф Чол (Vienna Center for Societal Security). Д-р Каталин Думитрика (Национален университет за политически науки и публична администрация на Румъния) и Деница Кожухарова (Фондация „Право и Интернет“) също се включиха с презентации в събитието. Домакин на работния семинар бе университет „Коменски“.

Проектът ProLegis се изпълнява с подкрепата на програма „Права, Равенство, Гражданство“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 769143.